image:LabVIEW(Software)

LabVIEW คือระบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้กราฟิคช่วยในการเขียนให้ง่ายขึ้น ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเน้นใช้ในงานประเภทการตรวจวัด ทดสอบ และความคุมระบบเป็นหลัก ในส่วนของอินเตอร์เฟสค่อนข้างเข้าใจง่าย ใช้ลูกศรและเส้นลากเหมือนกับการเขียนโฟลว์ชาร์ต สามารถที่จะประยุกต์ใช้บนฮาร์ดแวร์หลายๆ ตัวรวมถึงการใส่ Library แยกเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมและใช้งาน VI.

เค้าโครงธุรกิจ

  • ออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์
  • ครอบคลุมและประยุกต์ระบบโดยใช้ LabVIEW.
  • พัฒนาระบบตรวจวัดและทดสอบด้วย LabVIEW โมดูล RT และ FPGA
  • ช่วยเหลือปัญหาการใช้งาน LabVIEW (ส่งวิศวกรมายังไซต์งานเพื่อทำการสนับสนุน).
  • อินทิเกรตระบบด้วย IMAQ Vision.
  • อินทิเกรตระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วย TestStand.
  • ปรับปรุงและพัฒนาฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมสำหรับการสร้างระบบใหม่ๆ

ตัวอย่าง

image:Engine Load Controller

เป็นระบบที่คอยควบคุมภาระ จำนวนรอบเครื่อง และไดนาโมมิเตอร์แบบ Eddy Current โดยขึ้นกับรูปแบบการขับขี่เพื่อวิเคราะห์ในชั่วขณะนั้น

image:Chassis Dynamometer System

เป็นระบบที่ตรวจวัดข้อมูลการขับเคลื่อนประกอบกับข้อมูลอื่นๆ จากยานพาหนะที่วิ่งบนไดนาโมมิเตอร์ประเภทแชสซี

image:3D Imaging Inspection System

ระบบที่ใช้แขนหุ่นยนต์ในการตรวจสอบวัตถุเพื่อจำลองภาพสามมิติ

image:Autonomous Robots for the Real World Robot Challenge

หุ่นยนต์สำหรับใช้ในงานนอก

image:ECU Load Checker

เป็นระบบสำหรับตรวจเช็คภาระบน ECU ในเครื่องจักรขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ

image:Measuring Instrument Panel Reader

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กล้องในการอ่านค่าจากหน้าจออุปกรณ์รุ่นเก่าโดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเชื่อมต่อ

図:Flex MOSTAB

ใช้ในการสร้างสมดุลของตำแหน่งและความเข้มข้นของรังสีที่ฉายจากโมโนโครเมเตอร์โดยอัตโนมัติ

Inquiries