ผลิตภัณฑ์

title:Auto Dimension Measuring Equipment

image:Auto Dimension Measuring Equipment

อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดวัตถุสองมิติ สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ อาศัยกล้อง CCD ในการจับภาพ ผลลัพธ์จะถูกแสดงออกมาในรูปไฟล์นามสกุล CSV ซึ่งสามารถใช้กับ Microsoft Excel ได้

title:Touch Panel Electrode Inspection Device

image:Touch Panel Electrode Inspection Device

ด้วยกำลังขยายที่ 1.8μm ทำให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นอิเล็คโทรดในทัชพาแนล รอยแผลบนพื้นผิวของแผงวงจร หรือวัตถุแปลกปลอมขนาดเล็ก

title:High-Frequency/High-Current Meter

image:High-frequency/High-current meter

ใช้แคล้มป์เซนเซอร์ตรวจวัดกระแสไฟและคลื่นความถี่แรงสูง ใช้เซนเซอร์ทั้งหมด 2 ตัว เป็นแบบแคล้มป์และแบบเฟลกซิเบิ้ล ทำให้สามารถตรวจวัดกระแสไฟในวัตถุรูปร่างแบบใดก็ได้

Inquiries