เครื่องทดสอบแผ่นเวเฟอร์(โดยใช้กล้อง)

เป็นระบบที่ช่วยเหลือการปรวดจสอบแผ่นเวเฟอร์โดยใช้กล้องตรวจสอบจากทั้งทางด้านหน้าและด้นหลังและขยับกล้องในแนวระนาบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.

image:Wafer tester (support for visual inspections)

การใช้งาน

ใช้กล้องถ่ายภาพส่วนของเวเฟอร์ที่มีปัญหาแล้วคืนค่าตำแหน่งที่มีปัญหาบนแนวระนาบ แล้วถ่ายภาพเพื่อยืนยัน

ภาษาที่ใช้พัฒนา

Microsoft Visual Studio .NET 2003

ประโยชน์และจุดเด่นของระบบ

  • สามารถตรวจได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันเพราะมีกล้องติดไว้ทั้งสองด้าน
  • ใช้จอสัมผัสเพื่อการบันทึกตำแหน่งที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถบันทึกรูปภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบภายหลัง
  • สามารถปรับแต่งค่าให้เหมาะสมกับเลนส์กล้องได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • ใช้สองจอ
  • ปรับแต่งสเตจได้
  • บันทึกรูปภาพได้
  • ใช้กล้องสองตัวสามารถตรวจได้พร้อมกันทั้งสองด้าน
  • สามารถปรับแต่งค่าให้เหมาะสมกับเลนส์กล้องได้
Inquiries