หุ่นยนต์

ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น

image:Soft Skin Sensor

เนื่องด้วยพวกเราเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนธุรกิจจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ "เซ็นเซอร์สัมผัสยืดหยุ่นยิ่งยวด" ซึ่งถูกนำไปใข้ในผิวสัมผัสของหุ่นยนต์

image:New Gyro Data Collection System

เป็นระบบที่เชื่อมไจโรสโคปที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Silicon Sensing Systems Japan จำกัด เข้าด้วยกันแล้วคอยตรวจเช็คความเร็วและการเคลื่อนที่ของแต่ละตัวด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์

image:Gyro Evaluation System

ระบบทดสอบแบบพิเศษสำหรับทดสอบไจโรสโคปได้พร้อมกันถึง 150 ตัวหลังจากที่ติดตั้งเพียงเครื่องมือวัด ไจโรสโคป และคอมพิวเตอร์

Inquiries