อุปกรณ์ควบคุมและทดสอบ

ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น

写真:航空機のブレーキおよびステアリングの試験装置

อุปกรณ์ทดสอบระบบเบรคและพวงมาลัยเครื่องบินแบบพกพา

写真:鉄道車両モニター装置動作試験システム

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบการทำงานของหน้าจอ การรับส่งข้อมูล และภาระของอุปกรณ์อื่นๆ บนรถไฟความเร็วสูง โดยจะเน้นไปที่การตรวจการรับส่งข้อมูลเป็นหลัก

Inquiries