เครื่องวัดคลื่นสมอง Brain Wavelength Measuring Instrument


เครื่องวัดคลื่นสมอง


ระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนควบคุม (PXI(RT)) และส่วนทำงาน (คอมพิวเตอร์ทั่วไป)
ในส่วนควบคุมนั้นส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ รับสัญญาณและแสดงผลจาก ระบบแสดงการกระตุ้น(VSG) และระบบวัดคลื่นสมอง (MRI/MEG) และในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่รับข้อมูลอินพุทจากผู้เข้ารับการทดสอบและอุปกรณ์ทดสอบอื่นๆ นอกระบบ (ECG、ลมหายใจ、ความดันโลหิต) ในส่วนของระบบทำงาน จะแบ่งออกเป็นการส่งข้อมูลจากส่วนควบคุม คอยดูแลการทดสอบ ทำการเริ่มและหยุดทดสอบ เป็นต้นเป็นเครื่องมือที่รับข้อมูลที่ได้รับจากระบบแสดงการกระตุ้นและบันทึกข้อมูลของสัญญาณคลื่นสมอง นอกจากนั้นยังทำการวัดและแสดงผลอย่างแม่นยำในระดับเสี้ยววินาที


-บริษัทอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทาเคดะได้รับเทคโนโลยีจาก NICT-
NICT คือ สถานบันวิจัยที่แบ่งปันผลการวิจัยเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับวงการอุตสาหกรรม และทำการแบ่งบันผลการวิจัยเกี่ยวกับคลื่นสมองนี้มาให้กับบริษัทอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทาเคดะทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และผลักดันให้เกิดการกระจายของสินค้า