เครื่องวัดมิติอัตโนมัติ Auto Dimension Measuring Device

เป็นอุปกรณ์จำเพาะสำหรับวัดขนาดวัตถุในระนาบสองมิติผ่านกล้อง CCD ใช้ในการพื้นผิวรอบนอก ความยาวเส้น รูปร่างต่างๆ

รายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์จุดเสียหายขนาดเล็ก Touch Panel Electrode Inspection Device

ด้วยกำลังขยายที่ 1.8μm ทำให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นอิเล็คโทรดในทัชพาแนล รอยแผลบนพื้นผิวของแผงวงจร หรือวัตถุแปลกปลอมขนาดเล็ก

รายละเอียด

FLEX MOSTAB FLEX Monochromator Stabilization

เป็นระบบที่ทำให้ตำแหน่งและความเข้มข้นของลำแสงที่ยิงออกมาจากสเปคโตรสโคปมีความเสถียรมากขึ้นและทำให้การปรับแต่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ

รายละเอียด

อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าความถี่สูง High Frequency Large Current Meter

ใช้แคล้มป์เซนเซอร์ตรวจวัดกระแสไฟและคลื่นความถี่แรงสูง ใช้เซนเซอร์ทั้งหมด 2 ตัว เป็นแบบแคล้มป์และแบบเฟลกซิเบิ้ล ทำให้สามารถตรวจวัดกระแสไฟในรูปคลื่นแบบใดก็ได้

รายละเอียด

อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าในอาคาร Current Meter for Buried Pipe

ระบบที่ตรวจหาร่องรอยการแตกร้าวหรือสนิมของท่อที่ฝังใต้ดินด้วยการตรวจข้อมูลผ่านกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่ไหลผ่านท่อ

รายละเอียด

เครื่องวัดคลื่นสมอง Brain Activity Inspection Device

เป็นระบบที่ใช้แสดง Output ของสัญญาณจากระบบแสดงผลตัวกระตุ้นและระบบวัดคลื่นสมอง นอกจากนี้ในเวลาเดียวกันยังสามารถระบุข้อมูลของผู้รับการทดสอบและข้อมูลจากเครื่องทดสอบอื่นๆ จากภายนอกได้อีกด้วย

รายละเอียด