อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าความถี่สูง High-Frequency/High-Current Meter


อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าความถี่สูง


อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าความถี่สูง LCA-101 ใช้แคลมป์แบบไม่มีแกนเหล็ก การสูญเสียในแกนเหล็กนั้นไม่เพียงแต่ตรวจจากความเถรตรงของรูปร่างคลื่นจากแกนเหล็ก แต่ยังสามารถตรวจหาแอมปลิจูดคลื่นได้อีกด้วย ใช้แคล้มป์เซนเซอร์ตรวจวัดกระแสไฟและคลื่นความถี่แรงสูงรวมเป็น 2 ตัว เป็นแบบแคล้มป์และแบบเฟลกซิเบิ้ล ทำให้สามารถตรวจวัดกระแสไฟในวัตถุรูปร่างแบบใดก็ได้  • ตรวจวัดและควบคุมกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำความร้อน

  • เครื่อง CT ความถี่สูง

  • ตรวจวัดกระแสไฟที่ไหวเวียนรอบๆ วัตถุ

  • ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในสายดิน

  • ตรวจวัดไฟกระชาก
  • ตรวจกระแสไฟในตัวเรียงกระแสไฟฟ้า

  • ตรวจไฟฟ้าในแก้วนำไฟ

  • ตรวจสอบตัวเชื่อมกระแสไฟความถี่สูง

  • ตรวจสอบกระแสพลาสม่า

  • ตรวจสอบและควบคุมกระแสความถี่สูงทุกชนิด
ระยะที่ตรวจสอบได้ 0A~6000A
180Hz~100KHz
ความแม่นยำ ความแม่นยำในการแสดงผล±2% ±10.0A
แรงดันเอาท์พุต±2% ±10.0mV
ขนาด W290mm×D365mm×H115mm ออพชั่น 4~20mA BCD Output
เซนเซอร์ แคล้มป์
เฟลกซิเบิ้ล
แหล่งกำเนิดไฟ AC100V~AC220V(โปรดเลือก)50W
น้ำหนัก ประมาณ 5kg ค่าแสดงผลสูงสุด 1999 หรือ 19999(ออพชั่น)