เครื่องวัดมิติอัตโนมัติ Auto Dimension Measuring Equipment


เครื่องวัดมิติอัตโนมัติ

อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดวัตถุสองมิติ สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ อาศัยกล้อง CCD ในการจับภาพ ใช้ในการตรวจวัด แผ่นโพลาไรเซอร์ แผ่นนำแสง แผ่นสะท้อนแสง หรือแผ่นกระจายแสงในแบ๊คไลท์ยูนิต พื้นผิวตามแนวราบของวัสดุรูปร่างที่เป็นแผ่น ตรวจวัดขอบวัตถุ รูเปิดบนแผ่นเซอร์กิต โลหะ พลาสติก ยาง และวัสดุจากงานไดคัตรูปแบบต่างๆ
ใช้กำลังขยายของกล้องช่วยในการวัดงานที่มีความละเอียดสูงระดับไมโครเมตร ตรวจภาพด้วยการประมวลผลรูปภาพด้วยโปรแกรม LabVIEW ผลลัพธ์จะถูกแสดงออกมาในรูปไฟล์นามสกุล CSV ซึ่งสามารถใช้กับ Microsoft Excel ได้

ไลน์อัพสินค้า