ซอฟต์สกินเซนเซอร์ Soft Skin Sensor


ซอฟต์สกินเซนเซอร์


เนื่องด้วยพวกเราเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนธุรกิจจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ "เซ็นเซอร์สัมผัสยืดหยุ่นยิ่งยวด" ซึ่งถูกนำไปใข้ในผิวสัมผัสของหุ่นยนต์ พวกเราพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์คุณสมบัติเซนเซอร์รุ่นต้นแบบโดยการวัดและรักษาสัญญาณเอาท์พุต (แรงกด) สำหรับการประมวลผลNo. ชื่อ จำนวน หมายเหตุ
1 PXI Controller 1 OS:WindowsXP Pro
2 Multu-function
A/D、D/A、DIO
1  
3 สายไฟ 1 1m
3 PXI แชสซี 1  
4 แผง I/O 1  
5 หน้าจอ PFT สำหรับ PXI 1 17นิ้ว
6 เมาส์สำหรับ PXI 1  
7 คีย์บอร์ดสำหรับ PXI 1  

การใช้งาน:ยืนยันและวิเคราะห์คุณสมบัติเซนเซอร์รุ่นต้นแบบโดยการวัดและรักษาสัญญาณเอาท์พุต (แรงกด) สำหรับการประมวลผล

ภาษที่ใช้พัฒนา: LabVIEW 8.0

เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการตรวจวัดและแปลงผลลัพธ์เป็นข้อมูลส่งต่อให้ผู้ใช้งานอื่นๆ ได้สะดวก ใช้ LabVIEW ในการพัฒนาช่วยให้สามารถต่อยอดร่วมกับการวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขแบบอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น และเนื่องจากระบบเป็นไปตามหลักการ PXI ทำให้การวิเคราะห์และประมวลผลเซนเซอร์สามารถปรับแต่งได้ง่าย

ใช้ high-function AD board ช่วยให้การตรวจวัดเอาท์พุตแม่นยำแม้ว่าเซนเซอร์จะยังอยู่ในช่วงพัฒนา แล้วยังสามารถตรวจเช็คคลื่นที่เก็บรักษาเอาไว้หลังจากผ่านขั้นตอนไปแล้ว
ในระบบที่มีการปรับปรุงแล้ว ได้เพิ่มเกจวัดกำลังแบบดิจิตอล (load converter) ช่วยให้สามารถตรวจวัด รักษาคลื่นพร้อมกันได้ทั้งอินพุตและเอาท์พุต