ระบบทดสอบการลงจอดของเครื่องบิน Landing Measuring and Testing System


ระบบทดสอบการลงจอดของเครื่องบิน


เป็นระบบที่ใช้วัดข้อมูลขณะที่ล้อเครื่องบินกางออกขณะลงจอด

〈PC〉
 ● กำหนดเงื่อนไขต่างๆ
 ● รับข้อมูล
 ● นำข้อมูลขึ้นแสดง
 ● นำแสดงเป็นกราฟ

PXI 〈Real-Time Target〉
 ● โมดูลวัดแรงดันไฟฟ้า(ความเร็ว, รอบหมุน และอื่นๆ)
 ● โมดูลวัดความบิดเบี้ยว (เกจวัดความบิดเบี้ยว:56ch)


ข้อมูลระบบ

  • มีช่องสัญญาณจำนวนมาก
  • สามารถคำนวนและแสดงค่าที่วัดได้ในทันที
  • เลือกแสดงผลในแบบต่างๆ ได้ช

โครงสร้างระบบ

โครงสร้างระบบ

  • LabVIEW 7.1
  • ตัวปรับแต่งสัญญาณ(SCXI-1140、SCXI-1520)
  • ตัวรับข้อมูล(DAQ)

ภาษาที่ใช้พัฒนา: LabVIEW

หน้าจอโปรแกรม