ระบบตรวจพื้นผิวสามมิติ 3D Image Inspection System


ระบบตรวจพื้นผิวสามมิติ


เครื่องบิน Boeing787 นั้นมีการผลิตเดือนละ 3 ถึง 10 เครื่องต่อเดือน ซึ่งการวัดระยะต่างๆ นั้นทำด้วยเวอเนียร์ และด้วยความต้องการที่จะเพิ่มอัตราการตลิตต่อเดือนให้มากขึ้น จึงได้นำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยทำงาน


เอกสาร


 • Robot Arm Activator
 • Robot Controller
 • ระบบ PXI
 • กล้อง ไฟLED เลเซอร์สำหรับระบุตำแหน่ง
 • Area Sensor
 • Signal Tower
 • ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
 • แหล่งกำเนิดไฟฟ้า


 • 1.ตรวจสอบภาพโครงสร้างสามมิติ


 • เป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบภาพโครงสร้างสามมิติ เซนเซอร์ที่แขนหุ่นยนต์สามารถตรวจจับวัตถุแล้วทำการตรวจสอบตำแหน่งได้เองโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลตำแหน่ง


 • 2.เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถทำการถ่ายภาพได้ในแบบปกติ!


 • ระบบจะดำเนินการถ่ายภาพแบบพิเศษซึ่งด้วยวิธีนี้จะสามารถประมวลผลภาพของวัตถุที่ถ่ายภาพแบบทั่วไปได้ อาทิเช่น วัตถุที่มีอัตราการสะท้อนแสงสูงมากจนไม่สามารถมองเห็นพิ้นผิวได้จากการถ่ายภาพทั่วไป หรือเป็นวัตถุโปร่งแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน


 • 3.เป็นระบบที่สามารถปรับแต่งได้โดยสมบูรณ์


 • เราสามารถปรับแต่งขบวนการตรวจสอบภาพและวิธีการดำเนินการเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด