ระบบสังเกตการณ์ระยะไกลโดยใช้ Compact RIO Remote Monitoring System by Compact RIO


ข้อมูลระบบ

ข้อมูลระบบ: เป็นเครื่องมือที่ใช้รับข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์ดเพื่อตรวจหาความผิดปกติจากระยะไกล

ภาษาที่ใช้พัฒนา: LabVIEW

จุดเด่นของระบบ

  • สามารถทำงานได้แม้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แย่ เพราะใช้ระบบไม่ใช้พัดลม
  • Real-Time OS และ FPGA โมดูลช่วยให้มั่นใจในเรื่องความเร็วรับส่งข้อมูล
  • สามารถใช้ TCP/IP รับส่งข้อมูลกับ PLC ได้
  • ใช้ Remote Panel ช่วยให้สามารถใช้งานเว็บเบราเซอร์ในการตรวจสอบจากระยะไกล
  • สามารถส่งข้อมูลไปยังเซอร์เวอร์ได้โดยอัตโนมัติ