Surge Analyzer


Surge Analyzer


 • ใช้ทำการจำลองไฟกระชากเทียมเพื่อทดสอบอุปกรณ์และสายไฟไฟฟ้าแรงดันสูงล่วงหน้า
 • ทดสอบแรงกระชากจากแรงดันป้อนก่อนการเชื่อมต่อ
 • ทดสอบภาระบนตัวเก็บประจุขนาดใหญ่
 • ทอสอบเครื่องวัดรุ่นเก่าเพื่อตรวจความแม่นยำและสมรรถนะ

เอกสาร


จุดเด่นของระบบ

 • สามารถจำลองไฟกระชากที่มีรูปแบบคลื่นที่มีความสูงสูงสุดที่ 100Vpp ความกว้าง 5us~400us ได้
 • เพิ่มเติมคุณสมบัติ "ซอฟต์แวร์ปรับแต่งเวลาควบคุมคงที่" "จอสัมผัส" และ "ตั้งค่าและบันทึกเวลาควบคุมคงที่"

ส่วนประกอบของระบบ

 • คอมพิวเตอร์จอสัมผัส ※
 • โมดูลรีเลย์ควบคุม DIO ※
 • Multifunction DAQ ※
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูง
 • วงจรขยายกำลังไฟฟ้า
 • ※โดย NI

ชื่อ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์จอสัมผัส ปรับแต่งและสร้างคลื่นไฟกระชาก
โมดูลรีเลย์ควบคุม DIO ควบคุม C/Rs/R0/C0 Switching Relay
Multifunction DAQ ควบคุมสิ่งอื่นนอกเหนือจากด้านบนและตรวจการชาร์จไฟ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบควบคุมแรงดัน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้แผงวงจรขยายแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้แผงวงจรขยายแรงดันไฟฟ้า
ตัวจ่ายไฟกระแสตรง 5V เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับแผงวงจร
ตัวจ่ายไฟกระแสตรง 24V เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับทัชพาเนล
แผงวงจรสำหรับควบคุมจังหวะ แผงวงจรสำหรับควบคุมจังหวะการปรับแรงดันไฟฟ้าในระบบ
แผงวงจรรีเลย์1 C/Rsแผงวงจรสำหรับแพ็คเกจรีเลย์ที่ใช้ในการทำสวิชชิ่งและสำหรับชิ้นส่วน C/Rs
แผงวงจรรีเลย์2 แผงวงจรสำหรับแพ็คเกจรีเลย์ที่ใช้ในการทำสวิชชิ่งและสำหรับชิ้นส่วน R0/C0
วงจรขยายกำลังไฟฟ้า แผงวงจรที่ใช้เพิ่มภาระให้ตัวเก็บประจุขนาดใหญ่
 • ➣โหมด NATURAL (สร้างไฟกระชากในปริมาณไฟฟ้าปกติ)
  •    ・แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: -30V~-100V
  •    ・ความถี่: 25Hz/30Hz ※ครึ่งหนึ่งของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
  •    ・วิธีการกำหนดรูปแบบคลื่นของไฟกระชาก: ใช้การปรับแต่งเวลาควบคุมคงที่แบบ RC
 • ➣โหมด Low Impedance (สร้างไฟกระชากในปริมาณไฟฟ้าสูงกว่าปกติ)
  •    ・แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: -15V~-50V
  •    ・ปริมาณไฟฟ้าสูงสุด: 10A
 • ➣คุณสมบัติ Chop(available on NATURAL)
  •    ・ปรับแต่งตำแหน่ง Chop: 5us~200us
  •    ・แรงดันสูงสุดในการ Chop: 200Vp-0