ระบบจัดการภาระเครื่องยนต์ Engine Load Controling System


ระบบจัดการภาระเครื่องยนต์


เป็นระบบที่คอยควบคุมภาระ จำนวนรอบเครื่อง และไดนาโมมิเตอร์แบบ Eddy Current โดยขึ้นกับรูปแบบการขับขี่เพื่อวิเคราะห์ในชั่วขณะนั้น

จุดเด่นของระบบ

  • สามารถตรวจวัดและควบคุมได้อย่างแม่นยำโดยใช้ Real-Time OS.
  • สามารถสลับระหว่างแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติได้
  • เหมาะแก่การทำทดสอบความทนทานด้วยระบบอัตโนมัติ
  • ทอร์คเครื่องยนต์และผลลัพธ์สามารถตรวจวัดด้วยการควบคุมการเร่งและภาระเครื่องยนต์ด้วยไดนาโมมิเตอร์
  • สามารถรวบรวมข้อมูลได้ตามจุดประสงค์แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในชั่วขณะหรือแบบระยะยาวด้วยการแก้ไขและออกแบบรูปแบบการทำงานต่างๆ
  • การทำงานอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงสามารถถูกจดจำและเขียนซ้ำเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้มากขึ้นได้
  • ผลการตรวจวัดสามารถเปิดดูผ่าน Excel ได้

เหตุผลที่เลือกใช้ระบบนี้

ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแนะนำระบบการทดสอบที่ดั้งเดิมนั้นใช้งานในอเมริกาและยุโรป ให้กับญี่ปุ่น

ผลการพัฒนา

  • ระบบสามารถใช้งานได้ดีในญี่ปุ่น
  • การควบคุมด้วยความเร็วสูงสามารถทำได้ด้วยการใช้ FPGA ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์