FAQ คำถามที่ถูกถามบ่อย

เกี่ยวกับเครื่องวัดมิติอัตโนมัติ

เครื่องจะทำการวัดตามรูปแบบที่ได้รับคำสั่งจากผู้ใช้งานมา กล่าวคือต้องทำการกำหนดรูปแบบการวัดในครั้งแรกก่อน หลังจากนั้นเครื่องจะดำเนินการตามรูปแบบที่ถูกบันทึกเอาไว้
■STEP1:วัดครั้งแรก
 กำหนดจุดที่ต้องการวัดและขนาดหรือระยะทางที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน
■STEP2:บันทึกการวัดครั้งแรก
 ทำการบันทึกการวัดครั้งแรกเป็นรูปแบบมาตรฐาน
■STEP3:ดำเนินงานอัตโนมัติ
 ทำการเรียกใช้โปรแกรมจาก STEP2 เครื่องจะทำการวัดตามรูปแบบนั้นโดยอัตโนมัติตามที่ถูกบันทึกไว้ และทำรายงานผลทุกครั้ง
เครื่องวัดสามารถรองรับได้เพียงการวัดแบบสองมิติ จึงไม่สามารถทำการวัดส่วนสูงร่วมได้

LabVIEW

มีทั้งหมด 12 คนในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่นั้นสามารถเขียนภาษาอื่นได้ด้วย (ณ ปี2017)
พวกเราได้ร่วมงานกับทางเนชั่นแนลอินสทรูเม้นท์มาแล้วประมาณ 20 ปี โดยเน้นการใช้ LabVIEW ร่วมกับการวัด ทดสอบ และควบคุมเป็นหลัก
พวกเราสามารถให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกับ LabVIEW ได้ พวกเรายินดีให้คำปรึกษาเสมอ