เวเฟอร์เทสเตอร์ Wafer Tester (Visual Inspection)


ระบบสนับสนุนการทดสอบสารกึ่งตัวนำ


เป็นระบบที่ใช้กล้องเชื่อมต่อกับ PC แล้วรับข้อมูลภาพขึ้นแสดงบนหน้าจอเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบด้วยตาเปล่า แผ่นเวเฟอร์จะตั้งอยู่บนฉากแล้วทำการใช้อุปกรณ์ขยับกล้องในระนาบ 2 มิติ

การใช้งาน/ภาษาที่ใช้พัฒนา

การใช้งาน: ระบบนี้ใช้การวางแผ่นเวเฟอร์ลงบนฉากที่มีการเคลื่อนที่ในระนาบ XY จากนั้นใช้กล้องถ่ายภาพรับภาพแล้วทำการตรวจเช็คด้วยตาเปล่าบนจอ

ภาษาที่ใช้พัฒนา: Microsoft Visual Studio .NET 2003

จุดเด่นของระบบ

  • ใช้กล้อง 2 ตัวถ่ายจากทั้งด้านบนและด้านล่างพร้อมกัน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาเดียวกัน
  • ใช้ระบบทัชจิ้มลงบนหน้าจอเมื่อทำการตรวจเช็คทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้
  • ข้อมูลของภาพจะถูกบันทึกเอาไว้
  • สามารถทำแคริเบรชั่นได้

คุณสมบัติทางวิศวกรรม

  • มีทั้งหมดสองหน้าจอ
  • ปรับแก้ไขฉากได้
  • สามารถบันทึกภาพที่ได้จากการตรวจได้
  • ใช้กล้อง 2 ตัว
  • สามารถแคริเบรชั่นได้