หุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Tsukuba Robot Challenge


งานแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ


ในปี 2008 และ 2009 ทาง CEW ได้เข้าร่วมงาน Tsukuba Robot Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถวิ่งได้โดยอัตโนมัติ โดยทางเราได้ใช้ LabVIEW ในการพัฒนาส่วนควบคุม โดยทางเราได้ร่วมมือกับเหล่านักศึกษาเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์


จุดเด่น

  • 1.ใช้ข้อมูลแผนที่เพื่อเคลื่อนไปยังจุดหมาย!
  • ใช้ เข็มทิศGPS, ไจโรเซนเซอร์ เพื่อหาระยะทางเคลื่อนที่และองศา เพื่อเคลื่อนไปยังจุดหมาย

  • 2.หลบหลีกสิ่งกีดขวาง!
  • ใช้เซนเซอร์วัดระยะหาทิศทางที่ดีที่สุดในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางรวมถึงจุดที่ต้องทำการหลบหลีก

  • 3.ปรับเส้นทางการเคลื่อนที่
  • ใช้ข้อมูลจากไจโรเซนเซอร์เพื่อกำการควบคุมให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น

ร่วมมือกับนักศึษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอัตโนมัติ

  • ร่วมมือกับนักษึกษาเพื่อสร้างระบบควบคุม
  • ฝึกสอนนักศึกษาให้สร้างระบบควบคุมโดยใช้ LabVIEW

ความเห็นจากนักศึกษา

ได้รับการสอน LabVIEW จากพนักงานของ CEW ได้ร่วมมือกันเขียนโปรแกรมทำให้ได้รับความรู้มากมาย สนุกมากครับ อยากลองเขียนโปรแกรมด้วยอีกครับ และตั้งใจว่าจะเข้าทำงานร่วมกับ CEW ด้วยครับ