ระบบทดสอบไจโรเซนเซอร์ Gyro Evaluation System


ระบบทดสอบไจโรเซนเซอร์


เป็นระบบที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของตัวไจโรเซนเซอร์ สามารถทำการทดสอบพร้อมกันได้ถึง 150 เครื่องในคราวเดียว สามารถใช้สวิตซ์ควบคุมและทำการทดสอบแบบอัตโนมัติด้วยการนำเครื่องวัดและไจโรเซนเซอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับ PC การทดสอบคุณสมบัติทำโดยการนำไจโรเซนเซอร์ไปวางไว้บนโตะหมุนที่ติดเซนเซอร์เอาไว้ จากนั้นทำการหมุนแล้ววัดค่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมา ข้อมูลที่ได้มาจะเข้าสู้เครื่อง PC สำหรับทำทดสอบ จากนั้นจึงส่งต่อไปยังเซิฟเวอร์แล้วเข้าสู่ PC ควบคุมเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง


โครงสร้างระบบ

PC สำหรับทดสอบ, เซิฟเวอร์, อุปกรณ์วัด (DMM เคาน์เตอร์ แหล่งจ่ายไฟ), ที่วัดอุณหภูมิ, โตะหมุน, วงจรสวิตซ์

ภาษาที่ใช้

  • แผงวงจรสวิตซ์ Micomsoft → ภาษาC
  • แผงวงจรสวิตซ์ ภาษาCPLD → AHDL

จุดเด่นของระบบ

สามารถทำการทดสอบไจโรเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้โดยสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องใช้คน

คุณสมบัติทางวิศวกรรม

แผงสวิตซ์สามารถทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ −40~+125℃