ระบบอ่านตัวเลขบนแผงหน้าจอ Numerical Panel Reading Equipment


ระบบอ่านตัวเลขบนแผงหน้าจอ


ใช้สำหรับการอ่านค่าจากเครื่องวัดแบบเก่าที่ไม่มีพอร์ตสำหรับรับค่า โดยใช้กล้องถ่ายแล้วรับข้อมูลเข้ามาประมวลผล

จุดเด่น

  • อ่านค่าตัวเลขจากหน้าจอของเครื่องวัดรุ่นเก่าด้วยกล้องแล้วทำการอ่านค่าอกมาเป็นตัวเลข
  • เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติจึงช่วยลดความผิดพลาดจากคนไปได้
  • เนื่องจากใช้กล้องUSBต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้จึงสามารถลดราคาลงไปได้อีก

โครงสร้างระบบ

  • กล้องUSB
  • PC

※เนื่องจากเป็นระบบแบบคัสต้อมเมด หากมีความต้องการใช้ในการอ่านข้อมูลแบบอื่น สามารถติดต่อเข้ามาได้