อุปกรณ์ดูแลระบบ MRI อัตโนมัติ Automatic Monitoring System for MRI


อุปกรณ์ดูแลระบบ MRI อัตโนมัติ


อุปกรณ์เสริมกับ MRI ที่ใช้รับส่งข้อมูล ควบคุม และสื่อสารอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ และใช้ในการตรวจสอบแรงดัน ปริมาตร และอุณหภูมิของฮีเลี่ยมเหลว

การใช้งาน/ภาษาที่ใช้พัฒนา

การใช้งาน: ติดตั้งบนเครื่อง MRI เพื่อทำการตรวจวัดค่าต่างๆ

ภาษาที่ใช้พัฒนา: ภาษาC

จุดเด่นของระบบ

ติดตั้งบนระบบของ MRI เพื่อเฝ้าสังเกตสภาวะจากระยะไกล

คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ระบบนี้ได้รับการพัฒนามาจากระบบเก่าที่ในอดีต แล้วจึงทำการพัฒนาเพิ่มฟังค์ชั่นต่างๆ มากขึ้น