ซีเควนซ์ไทม์เมอร์ Sequence Timer


ซีเควนซ์ไทม์เมอร์


อุปกรณ์ตัวนี้รับลำดับเวลามาจากใยแก้วนำแสงที่เชื่อกับคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องจะรับเอาท์พุตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคาบสั้นและสับสวิตซ์ความเร็วสูงในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์จะ สร้าง แก้ไข และจัดการกับข้อมูลลำดับเวลา และแสดงผลออกมาเป็นกราฟ และแสดงผลร่วมกับข้อมูลที่รับมาจากออสซิลโลสโคปในเวลาเดียวกัน

โครงสร้างระบบ

  • คอมพิวเตอร์
  • ใยแก้วนำแสง RS232C
  • เครื่องขยายสัญญาณและออสซิลโลสโคป
  • วงจรซีเควนซ์ไทม์เมอร์แบบง่ายๆ 5 แผง

การใช้งาน/ภาษาที่ใช้พัฒนา

การใช้งาน: ใช้ทดสอบในเป็นเครื่องเปิดปิดในงานที่มีการใช้กำลังไฟสูง แรงดัน ตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ ใช้ทดสอบการหยุดฉุกเฉินหรือทดสอบในวงจรสั้นๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ หรือทดสอบอุปกรณ์วัด

ภาษาที่ใช้พัฒนา: Visual Basic และภาษาC

จุดเด่นของระบบ/คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ควบคุมเอาท์พุตขอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคาบสั้นภายใต้ความละเอียดทุกๆ เฟสและสูงสุดถึง 100 เอเลเมนต์ โดยใช้สวิตซ์ความเร็วสูง

ความเร็วน้อยกว่า 3µsec
ความจุสวิตชิ่ง AC110V 10A

ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเอเลเมนต์แต่ละตัวส่งต่อคำสั่งควบคุมซีเควนซ์ไทม์เมอร์ผ่านใยแก้ว โดยการควบคุมนั้นทำผ่านทางหน้าจอซอฟต์แวร์