เครื่องตรวจเลือกสลับสายใยแก้วนำแสง Optical Fiber Core Selector


เครื่องตรวจเลือกสลับสายใยแก้วนำแสง


สามารถปรับตำแหน่งสายใยแก้วนำแสงฝั่งส่งข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อกับสายใยแก้วนำแสงฝั่งรับเพื่อนำส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ


1.ใช้นาโนทิวบ์ความละเอียดสูงขยับสายส่งสัญญาณ

2.ขยับส่วนรับปรับเข้ามาให้ตรงกัน

3.เนื่องจากความสามารถในการปรับสายนำแสงให้ตรงกันได้อย่างไม่ติดขัด แม้เพิ่มจำนวนให้มากขึ้นก็ยังสามารถรองรับการตัดหรือเชื่อมต่อได้อย่างอิสระ

ในกรณีที่สามารถแก้ไขให้สายเชื่อมต่อกันได้สมบูรณ์
เมื่อสายใยแก้ว 2 สายเชื่อมต่อกันถูกนำมาเชื่อมต่อกัน จะต้องมีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ
กรณีที่การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์
หากสายเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ มีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น คุณภาพสัญญาณก็จะแย่ลง
อนาล๊อคเอาท์พุต
เครื่องตรวจเลือกสลับสายใยแก้วนำแสงคือ อุปกรณ์ที่คสบคุมนาโนทิวบ์ความละเอียดสูงเลือกและเคลื่อนใยแก้วไปยังจุดรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด