รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2008 รางวัลคันไซฟรอนท์ไลเนอร์
ได้รับรางวัลจากการร่วมมือพัฒนา อุปกรณ์ตรวจนับไมโครโคโลนีอัตโนมัติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้าและวิทยาลัยอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้เป็นโปรเจคที่ดำเนินการสนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปี 2013 ได้รับรางวัลบริษัทที่ต้องจับตามอง จากจังหวัดโอซาก้า
เป็นรางวัลส่วนหนึ่งจากโครงการชายหญิงร่วมมือกันประจำจังหวัดโอซาก้าที่ได้รับมาจากการที่เป็นบริษัท SME ที่สามารถผลักดันให้พนักงานแต่ละคนสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ โดยไม่เกี่ยงเพศ มอบหมายและฝึกฝนทรัพยากรมนุษย์อย่างเท่าเทียม และเสริมสร้างการสื่อสารและบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการทำงาน
ปี 2014 ได้รับการบันทึกเป็นบริษัทที่มีพนักงานทำงานอย่างมีความสุข โดยจังหวัดโอซาก้า
ได้รับการบันทึกว่าจากจังหวัดโอซาก้าว่าเป็นบริษัทที่มีการให้โอกาสพนักงานหญิงแสดงความสามารถ รวมทั้งสนับให้สามารถทำงานและดูแลเรื่องในครอบครัวได้อย่างสมดุล
ปี 2015 ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่ให้โอกาสเพศหญิงได้แสดงความสามารถ จากจังหวัดโอซาก้า
ได้รับการยอมรับจากจังหวัดโอซาก้าว่าเป็นบริษัทที่รองรับและสนับสนุนเพศหญิงที่มีความทะเยอทะยานทางด้านการงานอาชีพ
ปี 2015 ได้รับแสดงว่าบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ECO ACTION21 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ECO ACTION21 ให้กับบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและการผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี
ปี 2016 รางวัล 100 Companies with Management Diversity
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมว่าเป็นหนึ่งในร้อยบริษัทที่มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์สร้างสรรค์นวัตกรรมก่อให้เกิดผลิตผลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่แบ่งแยกชายหญิง ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และมีการว่าจ้างและฝึกสอนนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเพิ่มเติมเส้นทางการค้าใหม่ๆ
ปี 2017 ได้รับรางวัล 300 บริษัท SME ที่ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ 300 บริษัท SME จากทั่วประเทศญีปุ่นที่กระตือรือร้นในการสรรค์สร้างการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มเส้นทางการค้าไปสู่ต่างประเทศ ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงการว่าจ้างทรัพยากรมนุษย์ รวบรวมเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์ เพิ่มเติมบริการในรูปแบบต่างๆ จึงได้ถูกเลือกให้รับรางวัลและฉายาว่าเป็น 300 บริษัท SME ที่พร้อมจะทะยานสู่ระดับนานาชาติ

รางวัลที่เกี่ยวข้องกับ LabVIEW

รางวัล Embedded Business Award 2014
ได้รับในงาน NIDays2014 Alliance Day วันที่ 21 เดือนตุลาคม จากเนชั่นแนลอินสทรูเม้นทส์
รางวัล Alliance of the Year 2015 เขตเอเชียแปซิฟิค
ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 4 บริษัทจากกว่า 200 บริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเนชั่นแนลอินสทรูเม้นทส์
รางวัล Alliance of the Year 2015
ได้รับเลือกเป็น Alliance of the Year 2015 โดยตัดสินจากความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีที่ผ่านมา
รางวัล Software Engineering Award
ได้รับจากการที่เป็น Best Practice ของผู้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2017